• 0984.507.268 (TP.HY)
  • 0931.863.329 (TP.HCM)
  • 8:00 am - 21h00 pm, từ T2 đến Chủ Nhật
SHOWROOM

YOUR CART

Edit Cart
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Chọn hướng Tủ bếp theo tuổi [Phần 2]

Mục lục

Lựa chọn hướng bếp phù hợp với tuổi của gia chủ là điều rất quan trọng. Hãy cùng Tân Tủ Bếp khám phá điều này nhé.

>>> Tham khảo dành cho gia chủ có tuổi từ tuổi Tý đến tuổi Tỵ tại PHẦN 1 <<<

7. Chọn hướng đặt bếp tuổi Ngọ

7.1 Chọn hướng đặt bếp tuổi Bính Ngọ

Tuổi bính ngọ nên chọn hướng Bắc (Hoạ Hại); Đông Nam(Lục Sát); Nam (Ngũ Quỷ); Đông (Tuyệt Mệnh) để đặt bếp. Đồng thời cần đặt bếp nhìn về các hướng tốt Tây Bắc (Sinh Khí); Tây Nam(Thiên Y); Tây (Phục Vị); Đông Bắc(Diên Niên).

7.2 Chọn hướng đặt bếp tuổi Canh Ngọ

Gia chủ tuổi canh ngọ nên đặt bếp tọa ở các hướng Tây (Hoạ Hại); Đông Bắc(Ngũ Quỷ); Tây Nam (Tuyệt Mệnh); Tây Bắc (Lục Sát). Đặt bếp nhìn về các hướng tốt Nam (Diên Niên); Bắc(Phục Vị); Đông (Thiên Y); Đông Nam (Sinh Khí).

7.3 Chọn hướng đặt bếp tuổi Giáp Ngọ

Gia chủ tuổi giáp ngọ chỉ nên đặt bếp ở các hướng Tây (Hoạ Hại); Tây Nam (Tuyệt Mệnh); Đông Bắc (Ngũ Quỷ); Tây Bắc (Lục Sát). Đặc biệt bếp nên được đặt nhìn về các hướng tốt Đông Nam (Sinh Khí); Nam (Diên Niên); Đông (Thiên Y); Bắc (Phục Vị).

7.4 Chọn hướng đặt bếp tuổi Mậu Ngọ

Gia chủ tuổi mậu ngọ nên đặt bếp tại các hướng Tây Bắc (Hoạ Hại); Đông Bắc(Tuyệt Mệnh); Tây (Lục Sát); Tây Nam (Ngũ Quỷ). Đặt bếp nhìn về các hướng tốt Bắc(Sinh Khí); Đông (Diên Niên); Nam (Thiên Y); Đông Nam (Phục Vị).

7.5 Chọn hướng đặt bếp tuổi Nhâm Ngọ

Gia chủ tuổi nhâm ngọ nên chọn hướng bếp tọa ở các hướng Đông (Tuyệt Mệnh); Bắc (Hoạ Hại); Nam (Ngũ Quỷ); Đông Nam (Lục Sát). Và có hướng bếp nhìn về Đông Bắc (Diên Niên); Tây Bắc (Sinh Khí); Tây (Phục Vị); Tây Nam (Thiên Y).

Ảnh minh họa Chọn hướng đặt bếp tuổi Ngọ
Ảnh minh họa Chọn hướng đặt bếp tuổi Ngọ

8. Chọn hướng đặt bếp tuổi Mùi

8.1 Chọn hướng đặt bếp tuổi Đinh Mùi

Gia chủ tuổi đinh mùi nên chọn hướng đặt bếp ở Đông Nam (Hoạ Hại); Nam (Tuyệt Mệnh); Bắc(Lục Sát); Đông (Ngũ Quỷ). Với hướng bếp nhìn về các hướng tốt Tây (Sinh Khí); Tây Nam(Diên Niên); Đông Bắc(Thiên Y);Tây Bắc (Phục Vị).

8.2 Chọn hướng đặt bếp tuổi Ất Mùi

Gia chủ tuổi ất mùi nên đặt bếp với các hướng như: Tây (Ngũ Quỷ); Đông Bắc (Hoạ Hại); Tây Bắc (Tuyệt Mệnh); Tây Nam (Lục Sát). Bếp đồng thời được đặt nhìn về các hướng tốt Đông (Sinh Khí); Bắc (Diên Niên); Nam (Phục Vị); Đông Nam (Thiên Y).

8.1 Chọn hướng đặt bếp tuổi Kỷ Mùi

Gia chủ tuổi kỷ mùi muốn gia đình hưng vượng, tài lộc đến nườm nượp thì nên đặt bếp tọa ở các hướng Tây Nam (Hoạ Hại); Tây (Tuyệt Mệnh); Đông Bắc (Lục Sát); Tây Bắc (Ngũ Quỷ). Đặt bếp nhìn về hướng: Nam(Sinh Khí); Đông Nam(Diên Niên); Bắc (Thiên Y); Đông (Phục Vị).

8.4 Chọn hướng đặt bếp tuổi Tân Mùi

Gia chủ tuổi tân mùi nên chọn hướng bếp nằm tại các hướng Đông Bắc (Hoạ Hại); Tây (Ngũ quỷ); Tây Nam (Lục Sát); Tây Bắc (Tuyệt mệnh). Và nhìn về các hướng tốt Đông (Sinh Khí); Bắc (Diên Niên); Đông Nam (Thiên Y); Nam (Phục Vị).

8.5 Chọn hướng đặt bếp tuổi Quý Mùi

Gia chủ tuổi quý mùi nên chọn hướng bếp tọa tại các hướng Nam (Tuyệt Mệnh); Đông Nam (Hoạ Hại); Đông (Ngũ Quỷ); Bắc (Lục Sát). Và đặt bếp nhìn ra các hướng tốt Tây Nam (Diên Niên); Tây Bắc (Phục Vị); Đông Bắc (Thiên Y); Tây (Sinh Khí).

Ảnh minh họa Chọn hướng đặt bếp tuổi Mùi
Ảnh minh họa Chọn hướng đặt bếp tuổi Mùi

9. Chọn hướng đặt bếp tuổi Thân 

9.1 Chọn hướng đặt bếp tuổi Bính Thân

Gia chủ tuổi bính thân nên đặt bếp ở các hướng như: Đông Nam(Tuyệt Mệnh); Đông (Lục Sát); Nam (Hoạ Hại); Bắc (Ngũ Quỷ). Đồng thời đặt bếp nhìn về các hướng: Tây Nam (Sinh Khí); Tây Bắc (Thiên Y); Đông Bắc(Phục Vị); Tây(Diên Niên).

9.2 Chọn hướng đặt bếp tuổi Canh Thân

Gia chủ tuổi canh thân đặt bếp ở các hướng Đông (Hoạ Hại); Bắc (Tuyệt Mệnh); Đông Nam (Ngũ Quỷ); Nam (Lục Sát). Đặt bếp nấu nhìn về các hướng tốt như: Tây Bắc (Diên Niên); Đông Bắc (Sinh Khí); Tây Nam (Phục Vị); Tây (Thiên Y).

9.3 Chọn hướng đặt bếp tuổi Mậu Thân

Những gia chủ tuổi mậu thân nên chọn các hướng Đông (Hoạ Hại); Đông Nam (Ngũ quỷ); Nam (Lục Sát); Bắc (Tuyệt mệnh) để đặt bếp. Và cần phải đặt bếp nhìn về các hướng tốt Đông Bắc (Sinh Khí); Tây (Thiên Y);Tây Nam (Phục Vị); Tây Bắc (Diên Niên).

9.4 Chọn hướng đặt bếp tuổi Giáp Thân

Gia chủ tuổi giáp thân nên chọn hướng Đông(Hoạ Hại); Nam(Lục Sát); Bắc (Tuyệt Mệnh); Đông Nam(Ngũ Quỷ) để đặt bếp. Đồng thời bếp phải nhìn về các hướng tốt Đông Bắc(Sinh Khí); Tây Bắc(Diên Niên); Tây(Thiên Y);Tây Nam (Phục Vị).

9.5 Chọn hướng đặt bếp tuổi Nhâm Thân

Gia chủ tuổi nhâm thân nên đặt bếp ở các hướng Tây Nam (Lục Sát); Tây (Ngũ Quỷ); Đông Bắc (Hoạ Hại); Tây Bắc (Tuyệt Mệnh). Hướng bếp nhìn về là: Đông (Sinh Khí); Bắc (Diên Niên); Đông Nam (Thiên Y); Nam (Phục Vị).

Ảnh minh họa Chọn hướng đặt bếp tuổi Thân
Ảnh minh họa Chọn hướng đặt bếp tuổi Thân

10. Chọn hướng đặt bếp tuổi Dậu

10.1 Chọn hướng đặt bếp tuổi Ất Dậu

Gia chủ tuổi ất dậu nên chọn hướng đặt bếp ở các hướng Tây Bắc(Hoạ Hại); Đông Bắc (Tuyệt Mệnh); Tây Nam Nam(Ngũ Quỷ); Tây(Lục Sát). Đặc biệt nên cần đặt bếp nhìn về các hướng: Bắc(Sinh Khí); Đông(Diên Niên); Nam (Thiên Y);Đông Nam (Phục Vị).

10.2 Chọn hướng đặt bếp tuổi Kỷ Dậu

Gia chủ tuổi kỷ dậu nên đặt bếp tọa ở các hướng như: Tây Bắc (Hoạ Hại); Tây (Lục Sát); Đông Bắc (Tuyệt mệnh); Tây Nam (Ngũ quỷ). Đặt bếp nhìn theo các hướng tốt: Đông (Diên Niên); Nam (Thiên Y); Bắc(Sinh Khí); Đông Nam (Phục Vị).

10.3 Chọn hướng đặt bếp tuổi Đinh Dậu

Gia chủ tuổi đinh dậu nên đặt bếp ở các loại hướng như:  Bắc (Hoạ Hại); Đông (Tuyệt Mệnh); Nam (Ngũ Quỷ); Đông Nam (Lục Sát). Và cần đặt bếp nhìn ra các hướng tốt Tây Bắc(Sinh Khí); Đông Bắc(Diên Niên); Tây Nam (Thiên Y); Tây(Phục Vị).

10.4 Chọn hướng đặt bếp tuổi Quý Dậu

Gia chủ tuổi quý dậu cần đặt bếp tọa ở các hướng Bắc (Hoạ Hại); Đông Nam (Lục Sát); Nam (Ngũ Quỷ); Đông (Tuyệt Mệnh). Cần chú ý hướng bếp nhìn về là: Tây Bắc (Sinh Khí); Đông Bắc (Diên Niên); Tây Nam (Thiên Y); Tây (Phục Vị).

10.5 Chọn hướng đặt bếp tuổi Tân Dậu

Gia chủ tuổi tân dậu cần đặt bếp tọa ở các hướng Đông Bắc (Ngũ Quỷ); Tây Nam (Tuyệt Mệnh); Tây (Hoạ Hại); Tây Bắc (Lục Sát). Các hướng bếp cần nhìn về là: Nam (Diên Niên); Đông Nam (Sinh Khí); Bắc (Phục Vị); Đông (Thiên Y).

Ảnh minh họa Chọn hướng đặt bếp tuổi Dậu
Ảnh minh họa Chọn hướng đặt bếp tuổi Dậu

11. Chọn hướng đặt bếp theo tuổi Tuất

11.1 Chọn hướng đặt bếp tuổi Bính Tuất

Gia chủ tuổi bính tuất nên đặt bếp ở các hướng Tây Bắc (Ngũ quỷ); Đông Bắc (Lục Sát); Tây Nam (Hoạ Hại); Tây (Tuyệt mệnh). Đặt bếp có hướng nhìn về phía: Nam (Sinh Khí); Đông Nam(Diên Niên); Bắc (Thiên Y); Đông (Phục Vị).

11.2 Chọn hướng đặt bếp tuổi Canh Tuất

Gia chủ tuổi canh tuất nên chọn hướng đặt bếp tọa ở các hướng Tây Nam (Hoạ Hại); Tây (Tuyệt Mệnh); Đông Bắc (Lục Sát); Tây Bắc (Ngũ Quỷ). Còn đây là các hướng tốt mà bếp cần nhìn về: Nam (Sinh Khí); Đông Nam (Diên Niên); Bắc (Thiên Y); Đông (Phục Vị).

11.3 Chọn hướng đặt bếp tuổi Giáp Tuất

Gia chủ tuổi giáp tuất nên đặt bếp tọa theo các hướng Đông Nam(Hoạ Hại); Nam (Tuyệt Mệnh); Đông (Ngũ Quỷ); Bắc (Lục Sát). Và nên đặt bếp nhìn về các hướng tốt như:  Đông Bắc (Thiên Y); Tây (Sinh Khí); Tây Nam(Diên Niên); Tây Bắc(Phục Vị).

11.4 Chọn hướng đặt bếp tuổi Mậu Tuất

Gia chủ tuổi mậu tuất nên chọn hướng bếp tọa ở các hướng:  Bắc (Lục Sát); Nam (Tuyệt Mệnh); Đông Nam (Hoạ Hại); Đông (Ngũ Quỷ). Và đặt bếp nhìn về các hướng như sau: Tây Nam (Diên Niên); Tây (Sinh Khí);Tây Bắc (Phục Vị); Đông Bắc(Thiên Y).

11.5 Chọn hướng đặt bếp tuổi Nhâm Tuất

Gia chủ tuổi nhâm tuất nên chọn hướng đặt bếp tọa ở các hướng như: Đông Bắc(Hoạ Hại); Tây Bắc (Tuyệt Mệnh);Tây Nam(Lục Sát); Tây (Ngũ Quỷ). Đồng thời bếp cần nhìn về các hướng tốt : Đông(Sinh Khí); Bắc (Diên Niên); Đông Nam (Thiên Y);Nam (Phục Vị).

Ảnh minh họa Chọn hướng đặt bếp tuổi Tuất
Ảnh minh họa Chọn hướng đặt bếp tuổi Tuất

12. Chọn hướng đặt bếp theo tuổi Hợi

12.1 Chọn hướng đặt bếp tuổi Đinh Hợi

Gia chủ tuổi đinh hợi nên đặt bếp ở các hướng Đông (Hoạ Hại); Đông Nam (Ngũ Quỷ); Bắc (Tuyệt Mệnh); Nam (Lục Sát). Và chúng ta nên đặt bếp nhìn về các hướng tốt Tây Bắc (Diên Niên); Tây Nam (Phục Vị); Tây (Thiên Y); Đông Bắc (Sinh Khí).

12.2 Chọn hướng đặt bếp tuổi Kỷ Hợi

Gia chủ tuổi kỷ hợi nên chú ý đặt bếp tọa các hướng Bắc (Tuyệt Mệnh); Đông (Hoạ Hại); Nam (Lục Sát); Đông Nam (Ngũ Quỷ) để giúp thiêu đốt đi những điều không tốt lành. Và cần đặt bếp nhìn về các hướng tốt như: Tây Bắc (Diên Niên); Đông Bắc (Sinh Khí);Tây Nam (Phục Vị); Tây (Thiên Y).

12.3 Chọn hướng đặt bếp tuổi Quý Hợi

Gia chủ tuổi quý hợi nên đặt bếp tọa ở các hướng: Đông Nam (Tuyệt Mệnh);Đông(Lục Sát); Nam(Hoạ Hại); ; Bắc (Ngũ Quỷ). Đồng thời đặt bếp nhìn về các hướng tốt như: Tây Nam(Sinh Khí); Tây Bắc (Thiên Y);Đông Bắc (Phục Vị); Tây (Diên Niên).

12.4 Chọn hướng đặt bếp tuổi Ất Hợi

Gia chủ tuổi ất hợi nên chọn hướng đặt bếp tọa ở các hướng Đông (Hoạ Hại); Bắc (Tuyệt Mệnh); Nam(Lục Sát); Đông Nam(Ngũ Quỷ). Hướng đặt bếp thì cần nhìn về các hướng tốt: Đông Bắc (Sinh Khí); Tây Bắc(Diên Niên); Tây Nam(Phục Vị); Tây (Thiên Y).

12.5 Chọn hướng đặt bếp tuổi Tân Hợi

Gia chủ tuổi tân hợi nên chọn hướng đặt bếp tọa ở các hướng: Bắc (Tuyệt Mệnh); Nam (Lục Sát); Đông (Hoạ Hại); Đông Nam (Ngũ Quỷ). Chú ý nên đặt bếp nhìn về các hướng tốt như Đông Bắc (Sinh Khí); Tây (Thiên Y); Tây Nam(Phục Vị); Tây Bắc (Diên Niên).

Hi vọng toàn bộ thông tin trên đây giúp các gia chủ chọn được hướng đặt bếp phù hợp nhất với tuổi của mình.

Tham khảo thêm bài viết:

 

 

 

 

 

 

YOU MAY ALSO LIKE
1 Comment
  1. […] Tham khảo hướng bếp dành cho gia chủ tuổi Ngọ đến tuổi Hợi PHẦN 2 […]

Leave A Comment

4 × 1 =

46 − 41 =